•  

Kontakty

Toto webové sídlo www.zemianskyvrbovok.sk spravuje Obec Zemiansky Vrbovok je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Zemiansky Vrbovok

Adresa:
Obecný úrad Zemiansky Vrbovok
Zemiansky Vrbovok 13
962 41 Bzovík

IČO: 00648825

Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Krupina
Región: Hont
Počet obyvateľov: 83
Rozloha: 841 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1285

Všeobecné informácie: obeczemianskyvrbovok@gmail.com
Podateľňa: podatelna@zemianskyvrbovok.sk
Starosta: Jozef Hollý, tel: +421 918 454 742, e-mail: obeczemianskyvrbovok@gmail.com 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@zemianskyvrbovok.sk

Kompetencie:
Obec Zemiansky Vrbovok je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Zemiansky Vrbovok je zriadený na Miestnom úrade v: Krupine.

Technický prevádzkovateľ:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35
Web: www.webex.sk

Úradné hodiny

Pondelok: podľa potreby
Utorok: podľa potreby
Streda: podľa potreby
Štvrtok: podľa potreby
Piatok: podľa potreby

na tel. čísle 0918 495 082

Fotogaléria

Kalendár