Obec Zemiansky Vrbovok

Opätovné upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov


Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
02. 08. 2021  Opätovné U p o v e d o m e n i e o za#atí konania vo veci vydania súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov8 kB [pdf]