Obec Zemiansky Vrbovok

Poďakovanie

received_1261207880971133

Vážení spoluobčania, priatelia.

Dňa 23.10.2021 sa uskutočnili voľby, kde ste si zvolili starostu obce p. Erika Mäsiara a poslanca p. Anna Kohútová Mgr. v Zemianskom Vrbovku.  Nie je možné Vám všetkým poďakovať osobne, nakoľko opäť máme obmedzenia Covid 19. 

Dovoľte mi, aby som Vám touto cestou poďakoval za prejavenú dôveru. Dôveru, ktorú ste mi dali si veľmi vážim a zaväzuje ma, aby som v spolupráci s obecným zastupiteľstvom a kolektívom spolupracovníkov pracoval v prospech našej obce a spokojnosti ľudí, ktorí tu žijú. Aj vy, naši spoluobčania ste tí, ktorí sú rozhodujúci pri smerovaní našej malej Obce Zemiansky Vrbovok. 

Október je mesiac, ktorý je oslavou jesene života a pripomienkou úcty k starším ľuďom. Pri tejto príležitosti všetkým starkým srdečná vďaka za všetku lásku ktorú nám dávate a bez vašej lásky a pomoci by sme to mnohí nezvládli.  

Na záver sa chcem ešte raz poďakovať za blahoželania a prejavenú dôveru. 

S pozdravom Erik Mäsiar