Obec Zemiansky Vrbovok

Upratovali sme a presťahovali sme obecný úrad

oddych

29.6.2019 – Zemiansky Vrbovok

Posledná júnová sobota patrila oslávencom Pertom, Pavlom a Petrám a v Zemianskom Vrbovku sa hŕstka dobrovoľníkov zišla ráno o 9:00 pred kultúrnym domom s cieľom venovať niekoľko hodín svojho voľna obci. 

V priebehu doobedia dobrovoľníci povynášali a upratali hromadu archívnych dokumntov, nábytku a neporiadku z kultúrneho domu a knižnice do vypratenej miestnosti obecného úradu. 

Deti sa vo svojom prvom prázdninovom dni venovali vynášaniu kníh z knižnice, uprataní poličiek, povymetovaní pavučín, poumývaniu okien a podlahy. Knihy sa do knižnice vrátili na poličky usporiadané podľa abecedného zoradenia autorov.

Kultúrny dom bude naďalej slúžiť obyvateľom obce na podujatia, na ktoré je určený až do obdobia, kedy začne prebiehať rozsiahla rekonštrukcia.

Obecný úrad zažil tiež svoju obnovu, vytriedené dokumenty nájdu miesto vo vyseparovanom odpade na papier, tiež staré nábytky a nepotrebé veci  putovali do odpadu.

Vo večerných hodinách sa k dobrovoľníkom pridali aj iní obyvatelia a návštevníci Zemianskeho Vrbovka na „trávniku“, kde spoločne oslávencom zagratulovali, zaspievali si s ľudovou hudbou a tiež zapálili vatru. O pohostenie sa postarali rodina Štimeľovcov a Hajdučekovcov.

Všetkým zúčastneným brigádnikom VEĽMI pekne ďakujeme a veríme, že aj ostatní obyvatelia pochopia, aké je dôležité zúčastňovať sa aktivít pri skrášľovaní našej obce.

Za poslancov Tono Psotka, Maja Petrovičová a starostka Jana Horečná Budinská.

Priložené fotografie