Obec Zemiansky Vrbovok

Odstávka elektrickej energie od 26.-30.10.2020

Dňa 26.10. 2020 v čase od 7:30 do 17:30

Dňa 27.10. 2020 v čase od 7:30 do 17:30

Dňa 28.10. 2020 v čase od 7:30 do 17:30

Dňa 29.10. 2020 v čase od 7:30 do 17:30

Dňa 30.10. 2020 v čase od 7:30 do 17:30


Platí pre súpisné čísla:

35,36,39,40,43,44,72,73,80,503,45,46,1,2,3,4,5,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,19,20,22,23, 26,28,29,31,32,48,67,68,69,70,71,77,135,501,503,505, 62, 58, 59, 61.


RNDr. Jana Horečná Budinská, starostka