Obec Zemiansky Vrbovok

OZNÁMENIE O ODSTÁVKE ELEKTRICKEJ ENERGIE dňa 30.10.2020

Viničky

Dňa 30.10. 2020 v čase od 7:30 do 17:30


Platí pre súpisné čísla:

62,38,49,51,52,53,54,55,56,58,59,74,75,61,502


RNDr. Jana Horečná Budinská

starostka