Obec Zemiansky Vrbovok

Zápis do I. ročníka ZŠ s MŠ Bzovík pre šk. rok 2021/2022 sa uskutoční dňa 21. apríla 2021 /streda/ od 14.00 hod. do 17.00 hod.

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Bzovíku

Vážení rodičia detí, ktoré boli v školskom roku 2020/2021 odročené a ktoré k 1.9.2021 dovŕšia 6 rokov svojho života (teda sa narodili od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015),o z n a m u j e m e  Vám, žezápis do I. ročníka ZŠ s MŠ Bzovíkpre šk. rok 2021/2022 sa uskutoční dňa21. apríla 2021/streda/ od14.00 hod. do 17.00hod. v hlavnej budove školy. Zápis bude prebiehať bez osobnej prítomnosti dieťaťa. Rodič, resp. zákonný zástupca sa dostaví osobne. Prihlášku je možné vypísať elektronicky na stránke školy alebo osobne v deň zápisu.

Žiadame rodičov, aby priniesli so sebou osobné doklady dieťaťa /rodný list alebo iný doklad s dátumom narodenia a rodným číslom/.

Prosíme Vás, vyhláste oznam v obecnom rozhlase – aspoň 2x pred uvedeným dátumom (v piatok 16. 4. a v utorok 20. 4. 2021).

Ďakujeme

 V Bzovíku, 09.04.2021

Ing. Slávka Sľúková, riaditeľka  školy