Obec Zemiansky Vrbovok

Výzva na predkladanie ponúk - Revitalizácia centra obce Zemiansky Vrbovok – Oddychová zóna “A“


Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
18. 12. 2019  Príloha č. 1 Projektová dokumentácia vrátane Výkazu Výmer2 863 kB [zip]
18. 12. 2019  Príloha č. 2 Návrh Zmluvy o dielo21 kB [docx]
18. 12. 2019  Príloha č. 3 Vyhlásenie na plnenie kritérií45 kB [docx]
18. 12. 2019  Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie46 kB [docx]
18. 12. 2019  Výzva na predkladanie ponúk51 kB [docx]
18. 12. 2019  Výzva na predkladanie ponúk61 kB [pdf]